BeePRO

Racjonalne stosowanie środków ochrony roślin i nawozów pod kątem wpływu na pszczoły w ekosystemie

Powietrze, woda i żywność należą do podstawowych środków niezbędnych do życia. Czasami jednak nie zdajemy sobie sprawy, że nasze życie prawdopodobnie nie mogłoby obejść się bez pszczół, które coraz bardziej wymierają z powodu pestycydów stosowanych intensywniej niż dotychczas.

BeePRO logo O projekcie

R1: Program BeePro zawierający analizę sytuacji

Będzie to rezultat złożony. Będzie on zawierał sprawozdanie podsumowujące sytuację w pszczelarstwie we wszystkich krajach partnerskich – stan wiedzy, metodologię opracowywania pakietów kursów oraz sam program nauczania BeePro.

 

R2: Wirtualne środowisko nauczania z treściami szkoleniowymi

Wirtualne środowisko nauczania będzie głównym narzędziem dostarczania treści szkoleniowych. Zarówno platforma wirtualnego środowiska uczenia się, jak i treści szkoleniowe, które zostaną opracowane w ramach tych wyników, zostaną ocenione podczas testów pilotażowych.

 

R3: BeePro podręcznik

Ostatnim wynikiem będzie rezultat R3 - Podręcznik BeePro; Opracowane wcześniej treści szkoleniowe, zaadaptowane po fazie testów pilotażowych, będą stanowić główną część podręcznika BeePro. Będzie on również zawierał dodatkowe części – studia przypadków/praktyczne przykłady.

IZPI CPIP